EU-kontroll kan du bestille hjå oss - alle merker!

Hensikten med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som er den korrekte benevninga, er å gi ein tryggare og meir miljøvenleg bilpark.

Toyota Sogn er godkjent for å utføre EU-kontroll på alle bilmerker, og våre mekanikarar har kompetanse og utstyr som tilfredsstiller dei krav som din bilprodusent forventar.

NB. Statens vegvesen sender ikkje lenger ut innkalling til kontroll av køyretøy. Du må sjølv følgje med og avtale tid for kontrollen, slik at bilen din blir kontrollert og godkjent før utløpet av fristen.

Når skal bilen kontrollerast?

Kontrollmånaden vert bestemt av siste siffer på køyretøyets registreringsnummer.

  • 1 som siste siffer framstilles i januar
  • 2 som siste siffer framstilles i februar
  • 3 som siste siffer framstilles i mars
  • 4 som siste siffer framstilles i april
  • 5 som siste siffer framstilles i mai
  • 6 som siste siffer framstilles i juni
  • 7 som siste siffer framstilles i november
  • 8 som siste siffer framstilles i august
  • 9 som siste siffer framstilles i september
  • 0 som siste siffer framstilles i oktober

Køyretøyet kan kontrollerast inntil fire månader i forkant av kontrollmånaden.