Toyota Sogn AS, Kaupanger

Våre forretningsområder

  1. Sal av Toyota
  2. Sal av brukte bilar alle merke
  3. Bilverkstad alle merke
  4. Bilutleige - HERTZ
  5. Bilberging - VIKING og NAF
  6. Sal av dekk og dekkhotell
  7. Barnesikring i bil m.m.

Din totale billeverandør:

Sidan 1982 har vi vore etablert i Sogn. Det er vi stolte av, og vi skal fortsatt etterstrebe å vere ditt naturlege val av billeverandør i Sogn. Me er ein komplett billeverandør. I tillegg til å selje 250-300 nye og brukte bilar årleg, har me ein topp moderne verkstad med dyktige fagfolk. Skal du ha vedlikehald eller reparasjon på din Toyota, gjer du eit trygt val med å komme til oss. Det er me som kan Toyota. Med fokus på kompetanse og kvalitet tek me også vedlikehald, reparasjonar og PKK(EU-kontroll) på andre merker. Innan deler og utstyr leverar me slitedeler til alle merke, samt eit godt utval av bilrekvisita i vår butikk innan t.d barnesikring, skiboksar, tilhengjarar m.m.

Marknadsposisjon

Vi takkar alle våre kundar i Sogn for at Toyota gjer det meget godt i vårt distrikt. Med ein marknadsandel på 20-25% over mange år, er Toyota blant dei aller største bilmerka i Sogn. Toyota leverer kvalitetsprodukt over heile linja både mot privatmarkedet og mot næringslivet. Moderne og trygge bilar med meget god driftstryggleik er kjenneteiknet. Det er ikkje utan grunn at Toyota er verdas leiande bilprodusent, og det vert investert mykje for å fortsatt kunne vere fremst både i teknologi og på miljøvenlege løysingar.

Historie

I 1982 leverte Toyota Sogn AS (tidl. ANI bil AS) sin første Toyota i Sogn. Selskapet vart skipa i 1981 av Arne Ness, Norvald Kvam og Inge Ness, og fram til 1997 holdt vi til inne på industriområdet på Kaupanger. I 1997 flytta vi inn i eit nytt og komplett bilanlegg langs riksvegen på Kaupanger, eit bilanlegg på ca 4.000m2 som vi deler med Skadesenteret Sogn AS. I 2014 feira vi opning av ny butikk, der det er gjort store endringar både innvendig og utvendig. I 2019 opna Skadesenteret eit nytt, moderne lakkanlegg og utvida karosseriavdeling. Bygget framstår som moderne, og står i stil med dei flotte modellane som Toyota har.

Frå oppstarten til i dag har vi utvikla oss mykje, og er i dag ca 20 tilsette. Takka vere dyktige medarbeidarar og nøgde kundar framstår Toyota Sogn i dag som ei av dei større bilforretningane i Sogn. Anlegget er fortsatt moderne og romsleg nok til vårt mål om fortsatt positiv utvikling og vekst.

Miljø

Vi har eit aktivt miljøarbeid i bedrifta, og er miljøsertifisert innan standarden ISO-14001.

Utdrag frå vår miljøpolitikk:
Toyota Sogn forpliktar seg til å arbeide kontinuerleg og systematisk for forbetring i all si verksemd og drift, med respekt for menneske og miljø, for å redusere miljøbelastninga samt overhalde lover og regler som samfunnet set. Vi vil kontinuerleg arbeide for å førebyggje og redusere miljøpåverknaden både frå vår eigen verksemd og våre samarbeidspartnarar og leverandørar.

Det er eit mål for bedrifta at tilsette skal ha kunnskap om våre miljøpåverknader og at alle tilsette skal vera motiverte og ha eigarskap til bedriftas miljøfokus.

Samfunnsansvar

Vår tillit i marknaden har òg gitt oss høve til å sponse fleire lag og organisasjonar. Det er viktig at vi som bedrift ser heilheitleg på samfunnet rundt oss og at samfunnet satsar tilstrekkjeleg på lokal næringsutvikling og stør opp om eksisterande verksemder på alle nivå.

Det var kort om oss...

Velkommen til oss på Kaupanger for ein hyggeleg bilprat!

Spørsmål?

Adresse

Skarpeteigvegen 1
6854 Kaupanger

Åpningstider

Anlegg

Mån-Fre07:30-16:00
LaurdagKontakt oss for avtale

Salgsavdeling

Måndag-fredag07:30-16:00 (tors 17:00)
Laurdag10.00-13:00 (sommarstengt)

Verkstad og deler

Mån - Fre07:30 - 16:00
Laurdag10.00 - 13.00 (sommarstengt laurdag)

Administrasjon


Ansatte

Photo of Jan Kåre Strømmen

Jan Kåre Strømmen

Salskonsulent
Ring: 40 40 18 90
Send epost

Photo of Gunstein Lund

Gunstein Lund

Salskonsulent
Ring: 91 34 44 46
Send epost

Photo of Jan Andre Kvam

Jan Andre Kvam

Bruktbilansvarleg
Ring: 91 71 41 07
Send epost

Øystein Ruud

Ettermarkedsleiar/kundeansvarleg
Ring: 95 18 68 88
Send epost

Photo of Odd Ivar Buene

Odd Ivar Buene

Kunderådgjevar
Ring: 91 10 22 03
Send epost

Photo of Brynjar Skahjem

Brynjar Skahjem

Kunderådgjevar og bilberging
Ring: 48 89 60 01
Send epost

Helge Ness

Deleansvarleg/kunderådgjevar
Ring: 91 14 18 77
Send epost

Sindre Løkkebø Terum

Mekanikar fagbrev
Ring: 91310557
Send epost

Rune Neset

Arbeidsleiar mekanisk
Send epost

Roger Tuftene

Mekanikar fagbrev

Tor Helge Alfei Mellesdal

Mekanikar fagbrev

Anders G.Lorentsen

Mekanikar fagbrev

Anders Bøthun

Mekanikar fagarbeidar

Brede Aaberge

Mekanikar fagarbeidar

Sindre Ness

Mekanikar fagarbeidar

Photo of Tor Arne Ness

Tor Arne Ness

Dagleg leiar
Ring: 90 83 98 60
Send epost

Jan Kjetil Fardal

Økonomiansvarleg
Ring: 99 58 32 19
Send epost

Photo of Anne Therese Moen

Anne Therese Moen

Økonomimedarbeidar
Ring: 41 60 63 97
Send epost

Toyota Sogn AS, Kaupanger        Åpningstider        Finn en ansatt Retninger